Konkurs - Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu0000-00-00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).

Będą wspierane działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Przykładowe działania mogą obejmować:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu,
  • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),
  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu,
  • modernizacja/przebudowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Przykładowy katalog produktów/usług/zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach poddziałania stanowi załącznik do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

Askus Sp. z o.o

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego