REGULAMIN REKRUTACJI dla uczestników projektu INNO-STRATEG2013-01-31

02-02-2013

REGULAMIN REKRUTACJI dla uczestników projektu INNO-STRATEGIA

Regulamin rekrutacji

31-01-2013

Trwa nabór uczestników projektu „INNO STRATEGIA”, nr projektu: WND-POKL.08.01.01-02-073/12 realizowanego w Jeleniej Górze. Projekt skierowany jest do kobiet zatrudnionych lub samozatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstw z terenu powiatu miejskiego Jelenia Góra.

Uczestniczki projektu powinny wykonywać pracę na stanowiska związanych z marketingiem( specjalistki ds marketingu, menedżerki, przedstawicielki handlowe , etc) .

Projekt obejmuje przeszkolenie 33 kobiet w 3 grupach 11 osobowych w okresie od marca do czerwca do lipca 2013 roku. Przewidziano po 100 godzin szkoleniowych na grupę. Zapewniamy profesjonalnych trenerów , materiały dydaktyczne , podręcznik, posiłek , przerwy kawowe oraz wspaniałą atmosferę.

Planowana realizacja zajęć w siedzibie Zrzeszenia Handlu i Usług w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 82.

Pod powyższym adresem znaduje się biuro projektu, osoba do kontaktu pod telefonem 500 066 889.

Kontakt e-mailowy: jacek@frr.olsztyn.pl

Przewidywany termin zakończenia rekrutacji to  30 marzec 2013r.

 Dokumenty rekrutacyjne:

1. userfiles/file/askus/09_Zal_ nr 6_9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc

2. userfiles/file/askus/deklaracja uczestnictwa.doc

3. userfiles/file/askus/formularz zgloszenie przedsiebiorstwa do udzialu w projekcie.doc

4. userfiles/file/askus/kwestionariusz osobowy.doc

5. userfiles/file/askus/oswiadczenie cudzoziemcy.doc

6. userfiles/file/askus/oswiadczenie dane osobowe.doc

7. userfiles/file/askus/OsWIADCZENIE O BRAKU OBOWIaZKU ZWROTU POMOCY W WYNIKU DECYZJI PODJeTEJ PRZEZ KOMISJe EUROPEJSKa.doc

8. userfiles/file/askus/oswiadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia pddz8_1_1.doc

9. userfiles/file/askus/Oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc

10. userfiles/file/askus/oswiadczenie o spelnianiu kryteriow uczestnictwa.doc

11. userfiles/file/askus/oswiadczenie o statusie przedsiebiorstwa.doc

12. userfiles/file/askus/zaswiadczenie o zatrudnieniu.doc


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

Askus Sp. z o.o

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego