KONKURSY RPO WiM  2017-04-06
Planowane konkursy w ramach RPO WiM
 Planowane konkursy w ramach Działania 4.1 i 4.2 już wkrótce !!! 2017-02-13
W najbliższym miesiącu planowane są konkursy - - Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
 Konkurs z Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe 2017-02-10
Zapraszamy podmioty uprawnione do składania wniosków do współpracy w zakresie przegotowania dokumentacji aplikacyjnej: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; instytucje kultury; jednostki administracji rządowej; państwowe jednostki budżetowe; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych Termin składania aplikacji mija 29 marca 2017 roku.
ArchiwumStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

Askus Sp. z o.o

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego